Regulamin

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

Sklep Internetowy działający pod adresem www.pyrlik.pl prowadzony jest przez Fundację z Pasją z siedzibą w Katowicach, ul. Bednorza 20, REGON: 364223011, NIP: 6342861406, KRS: 0000607832, adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjazpasja.pl, tel. 722 849 606. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie PYRLIK.PL.

Użyte w dalszej części Regulaminu określenie „sklep” oznacza sklep internetowy PYRLIK.PL prowadzony przez Fundację z Pasją za pośrednictwem strony: www.pyrlik.pl z wykorzystaniem sieci Internet.

§ 2
ZAMÓWIENIE TOWARU

1. Zamówienie można złożyć bezpośrednio poprzez stronę internetową sklepu: www.pyrlik.pl
2. Kupujący wybiera interesujący go towar, liczbę sztuk i umieszcza go w wirtualnym Koszyku poprzez kliknięcie znaku „Dodaj do koszyka”.
3. Po dodaniu do koszyka, Użytkownik przechodzi do koszyka celem podsumowania zamówienia, a następnie przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu wysyłki przedmiotu.
4. Dostępne możliwości wysyłki zamówienia: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, paczkomaty InPost, paczka w kiosku RUCH. Koszt wybranego sposobu wysyłki jest dostępny na karcie produktu. W przypadku zakupu kilku produktów zsumowany koszt wysyłki wraz z wartością zamówionego towaru jest podawany w Podsumowaniu Koszyka.
5. PYRLIK.PL obsługuje płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24 oraz poprzez bezpośrednią wpłatę na konto bankowe:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
PL 38 2030 0045 1110 0000 0426 2280
Fundacja z Pasją, ul. Bednorza 20, 40-384 Katowice
6. W przypadku płatności poprzez bezpośrednią wpłatę na konto sklepu w tytule płatności należy wpisać numer zamówienia.
7. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
8. Czas realizacji zamówienia od otrzymania wpłaty na konto wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w karcie produktu zapisano inaczej. Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconych pieniędzy w przypadku zamówienia przy płatności przelewem z góry).

§ 3
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić umowy zakupu towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres: Fundacja z Pasją, ul. Bednorza 20, 40-384 Katowice lub pocztą elektroniczną: kontakt@fundacjazpasja.pl).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Skutki odstąpienia od umowy: Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a sklep zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie. Klient jest zobowiązany odesłać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 4
REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Zamawiającego, który pokrywa związane z tym koszty.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy towar w miejsce zgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, sklep  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
4. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja z Pasją z siedzibą 40-384 Katowice, ul. ks. bp. H. Bednorza 20; e-mail: kontakt@fundacjazpasja.pl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że:

1) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu świadczenia usługi sprzedaży w sklepie.
2) Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji umowy związanej z zakupem w sklepie.
3) Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia),
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wygaśnięcia roszczeń jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
5) Osoba podające dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: kontakt@fundacjazpasja.pl
7) Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.
8) Osoba podające dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).