Regulamin

§ 1

PYRLIK.PL jest sklepem internetowym, prowadzącym działalność gospodarczą pod Fundacją z Pasją z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Bednorza 20, REGON: 364223011, NIP: 634-28-61-406, KRS: 0000607832. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie PYRLIK.PL.

§ 2

PYRLIK.PL jest internetowym sklepem za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać pamiątki ze śląska.

§ 3

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem PYRLIK.PL wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Opera, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

1. Aby złożyć zamówienie, należy wybrać na stronie sklepu właściwą pozycję i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „Dodaj do koszyka”. Po dodaniu do koszyka, Użytkownik przechodzi do koszyka celem zobaczenia podsumowania zamówienia, a następnie przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu wysyłki przedmiotu.
3. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.
4. Wysyłka towaru odbywa się poprzez Pocztę Polską. Koszt wysyłki to 11 zł. Cena jest stała, nie ulega zwiększeniu w przypadku zakupu większej liczby produktów z naszego sklepu. Istnieje możliwość dostawy zakupionych przedmiotów “za pobraniem” – koszt: 14,01 zł.
5. PYRLIK.PL obsługuje płatności poprzez bezpośrednią wpłatę na nasze konto:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
PL 38 2030 0045 1110 0000 0426 2280
SWIFT/BIC: PPABPLPKXXX

W tytule płatności należy wpisać numer zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia od otrzymania wpłaty na konto wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w karcie produktu zapisano inaczej.

§ 5

1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a PYRLIK.PL zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Zamawiającego, który pokrywa związane z tym koszty.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy towar w miejsce zgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, PYRLIK.PL  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, PYRLIK.PL informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.